Aiki Ving Łódź

0

Obrona konieczna

Art.  423.  Obrona konieczna Kto działa w obronie koniecznej, odpierając bezpośredni i bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro własne lub innej osoby, ten nie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną napastnikowi.