Tagged: etykieta sali

0

Etykieta

Zawsze należy słuchać poleceń nauczyciela – instruktora. Bez zgody instruktora sala treningowa nie może być użyta do innych celów niż nauka aiki ving. Na salę nie wnosimy telefonów komórkowych. Niedopuszczalne jest branie udziału w...

Editor Picks